image

Informācija par uzņēmumu

Informācija  ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un
Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta 4.daļas prasībām:

Sabiedrības nosaukums SIA “Zemgales veselības centrs”
Juridiska adrese  Zemgales prospekts 15, Jelgava, LV-3001
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums  
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis  
Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās  
Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats  

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos ( tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)