01026 Bērnu neirologa konsultācija EUR 16.00
01054 Neirologa konsultācija EUR 33.00
01086 Neirologa atkārtota konsultācija ( 1 mēneša laikā) EUR 20.00
18001 Infiltrējošas blokādes ar materiālu un medikamentu izmaksām EUR 17.00
18002 Blokādes nervu kanālos EUR 17.00
99011 Ārsta speciālista paliekošas darba nespējas novērtējums ārpus ārsta darba laika EUR 24.00