01026 Bērnu neirologa konsultācija EUR 20.00
01054 Neirologa konsultācija EUR 38.00
01086 Neirologa atkārtota konsultācija ( 1 mēneša laikā) EUR 25.00
18001 Infiltrējošas blokādes ar materiālu un medikamentu izmaksām EUR 20.00
18002 Blokādes nervu kanālos EUR 20.00
99011 Ārsta speciālista paliekošas darba nespējas novērtējums ārpus ārsta darba laika EUR 24.00