13008 Ehokardiogrāfīja M un B režīmā ar visiem hemodinamikas rādītāju un visiem doplerizmeklējumiem EUR 49.00