01033 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija EUR 30.00
01034 Fizioterapeita konsultācija EUR 20.00