01015 Asinsvadu ķirurga konsultācija EUR 30.00
13002 Vēdera aortas dupleksdoplerogrāfija un spektra analīze EUR 41.00
13004 Kāju artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi ** EUR 45.00
13007 Apakšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skanēšana un doplerspektranalīze ** EUR 45.00
13025 Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektrālanalīzi EUR 45.00
13026 Transkraniālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektrālanalīzi EUR 45.00