01015 Asinsvadu ķirurga konsultācija EUR 30.00
13002 Vēdera aortas dupleksdoplerogrāfija un spektra analīze EUR 41.00
13003 Roku artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi EUR 25.00
13004 Kāju artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi ** EUR 45.00
13006 Augšejo ekstremitāšu vēnu dupleksa skanēšana un doplerspektranalīze EUR 35.00
13007 Apakšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skanēšana un doplerspektranalīze ** EUR 45.00
13025 Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektrālanalīzi EUR 45.00
13026 Transkraniālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektrālanalīzi EUR 45.00