08018 Topošo vecāku skola 1 lekcija ( vienam) EUR 8.00
08019 Topošo vecāku skola 1 lekcija ( pārim) EUR 10.00
08020 Topošo vecāku skola 3 lekciju kurss ( vienam) EUR 20.00
08021 Topošo vecāku skola 3 lekciju kurss ( vienam) EUR 25.00
22080 Piemaksa par materiāla izmantošanu teipošanai ( 10 cm) EUR 0.50
22092 Teipošana ar speciālista izvērtējumu un testēšanu EUR 8.00