22082 Lietišķā kinezioloģija bērniem EUR 25.00
22096 Lietišķā kinezioloģija pieaugušajiem EUR 35.00