22082 Lietišķā kinezioloģija bērniem EUR 40.00
22096 Lietišķā kinezioloģija pieaugušajiem EUR 50.00