34001 Ergoterapeita nodarbība (30 min.) EUR 15.00
34002 Ergoterapeita nodarbība (45 min.) EUR 18.00
34003 Ergoterapeita nodarbība (60 min.) EUR 23.00
34004 Ergoterapeita vides novērtējums personas dzīves vietā EUR 35.00