22071 Piemaksa par materiāla izmantošanu teipošanai (cross tape) EUR 0.50
22080 Piemaksa par materiāla izmantošanu teipošanai (10 cm) EUR 0.50
22092 Teipošana ar speciālista izvērtējumu un testēšanu EUR 8.00
22093 Atkārtota teipošana EUR 5.00