13009 Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem -pieraksts un apraksts EUR 13.00
13010 EKG pieraksts ar portatīvo EKG aparātu EUR 8.00