image
 

PILNVARA

Diagnostiskā izmeklējuma rezultāta saņemšana:

Izmeklēšanas rezultātus izsniedz tikai pacientam pašam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai pacienta pilnvarotam pārstāvim, ja ir saņemta pacienta rakstveida pilnvara.

Kārtība, kādā saņemt veselības aprūpes pakalpojumu bērnam:

nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) ārstniecība tiek sniegta, ja ir saņemta vecāku vai likumisko pārstāvju  rakstveida pilnvara.