image
 

Natālija Krizska

Izglītība un pieredze
- 2011. gadā beigusi Rīgas stradiņa universitāti
(studiju programma "Rezidentūra medicīnā"
arodveselības un arodslimību ārsta kvalifikācija)
- Sertificēta arodveselības un arodslimību ārtse

Specialitāte
Arodveselības un arodslimību ārsts, tikai maksas pieņemšanas

Konsultē
- pacientus, kuru darbs saistīts ar iespējamu risku veselībai (veselība pakļauta kaitīgu darba vides faktoru ietekmei);
- darba aizsardzības un strāājošo veselības aizsardzības jautājumi.


Izmeklē un ārstē
- pacientus ar arodslimībām;
- pacientus ar paaugstinātiem riska faktoriem arodslimību attīstībai;
- pacientus, kuri pakļauti Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku ietekmei.Cita informācija
Pieraksta tālrunis:
630 84004

Speciālista piedāvātie pakalpojumi

Arodveselības un arodslimību ārsts

Ārodārsts, 114. telpa, A korpuss, 1 stāvs.

Viss par pakalpojumu  Pieņemšanas laiks  Atrašanās vieta 

Natālija Krizska