image
 

Anita Silmačonoka

Izglītība un pieredze
- 1963.gadā beigusi Rīgas medicīnas institūtu
- Sertificēta arodslimību ārtse

Specialitāte
Arodslimību ārste

Konsultē
Pacientus, kuru darbs saistīts ar iespējamu risku veselībai (veselība pakļauta kaitīgu darba vides faktoru ietekmei).

Izmeklē un ārstē
Ārstu komisija veic nepieciešamās veselības pārbaudes un arodslimibu ārsts dod slēdzienu par darbinieku veselības stāvokli.

Cita informācija
Pieraksta tālrunis:
630 84004

Speciālista piedāvātie pakalpojumi

Arodveselības un arodslimību ārsts

Ārodārsts, 114. telpa, A korpuss, 1 stāvs.

Viss par pakalpojumu  Pieņemšanas laiks  Atrašanās vieta 

Obligātā veselības pārbaude

Ārodārsts, 114. telpa, A korpuss, 1 stāvs.

Viss par pakalpojumu  Pieņemšanas laiks  Atrašanās vieta 

Anita Silmačonoka