image
 
2020.gads
 
Pirmās daļas 1.punktā minētā informācija:
 
 •     Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
 •     bilances kopsumma - (pēc gada pārskata iesniegšanas)
 •     neto apgrozījums - (pēc gada pārskata iesniegšanas)
 •     peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc gada pārskata iesniegšanas)
 •     naudas plūsmas pārskats (pēc gada pārskata iesniegšanas)
 •     kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji par pēdējiem pieciem gadiem
 •     Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (pēc gada pārskata iesniegšanas)
 •     Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums (pēc gada pārskata iesniegšanas)

Pirmās daļas 2.punktā minētā informācija:
 

 •     Zvērināta revidenta nepārbaudīts 3 mēnešu finanšu pārskats
 •     Zvērināta revidenta nepārbaudīts 6 mēnešu finanšu pārskats
 •     Zvērināta revidenta nepārbaudīts 9 mēnešu finanšu pārskats
 •     Zvērināta revidenta nepārbaudīts 12 mēnešu finanšu pārskats
 •     Zvērināta revidenta pārbaudīts kapitālsabiedrības gada pārskats (pēc gada pārskata iesniegšanas)


Pirmās daļas 3.punktā minētā informācija:
 

 •     īpašuma struktūra
 •     organizatoriskā struktūra
 •    ziedojumi
 •     statūti
 •     valdes reglaments
 •     valde
 •     dalībnieku sapulces:
 •     protokols Nr.1
 •     atalgojuma politikas principi
 •     ziedošanas stratēģija un kārtība