image
 

Vadība


Mārīte Sproģe, valdes priekšsēdētāja.
- 1975.gadā absolvējusi Rīgas Medicīnas institūtu, sertificēta ārste anestezioloģe– reanimatoloģe, tālāk izglītībā apguvusi papildapmācību veselības aprūpes vadībā un kvalitātes nodrošināšanā.
- No 1975.- 1983.gadam
Jelgavas pilsētas Centrālās slimnīcas galvenā ārste ārstniecības jautājumos.
- No 1983.- 1991.gadam Jelgavas pilsētas Centrālās slimnīcas Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas vadītāja.
- No 1991.- 2001.gadam Jelgavas pilsētās domes un Jelgavas rajona padomes vecākā speciāliste veselības aprūpē, kā arī Veselības aprūpes un sociālās aprūpes nodaļas vadītāja.
- No 2001.gada SIA Zemgales veselības centra valdes priekšsēdētāja

Gundars Prolis, valdes loceklis.
- 1987.gadā absolvējis Rīgas Medicīnas institūtu, pēc tam 1988.gadā pabeidzis mācības internatūrā, iegūstot ārsta psihiatra– narkologa specialitāti. Pašlaik sertificēts veselības aprūpes ārsts.
- No 1988.-1995.gadam Jelgavas Narkoloģiskās slimnīcas galvenais ārsts.
- No 1995-2002.gadam
BO VAS "Dzelzceļa slimnīca "Biķernieki""  valdes priekšsēdētājs- galvenais ārsts.
- No 2002.gada SIA Zemgales veselības centrs  valdes loceklis

Māra Vīksna, galvenā medicīnas māsa.
- 1993.gadā beigusi Rīgas 3.medicīnas skolu.
- 2006.gadā beigusi Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi māsas grādu

- 2010.gadā beigusi Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē
- 2012.gadā beigusi Latvijas Universitāti un ieguvusi profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē, un anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas kvalifikāciju
- 2015.gadā beigusi Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi veselības zinātņu maģistra grādu
- Sertificēta ambulatorās aprūpes māsa
- Sertificēta anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa
- Sertificēta internās aprūрes māsa