Epidemioloģiskās prasības

Svarīgi! Atrodoties Zemgales veselības centrā pacientiem jāievēro centrā noteiktie epidemioloģiskās drošības aizsardzības noteikumi.

   Ņemot verā augstos  Covid-19, gripas, kā arī citu augšējo elpceļu slimību izplatības riskus, kā obligāta prasība ir noteikta sejas masku lietošana ārstniecības iestādēs:

  • apmeklētājiem;
  • darbiniekiem, veicot pacientu vai klientu aprūpi;
  • darbiniekiem un klientiem, kontaktējoties ar apmeklētājiem.

Kā pareizi valkāt sejas masku skaidrots Veselības ministrijas video materiālā

Pamatojums 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 662  "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
234.1 Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietās sejas maskas  iekštelpās lieto:
234.11. ārstniecības iestādes apmeklētāji;
234.12. ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēji, izņemot gadījumu, ja sejas maskas lietošana nav iespējama;
234.13. ārstniecības iestādes darbinieki, nonākot kontaktā ar pacientiem un apmeklētājiem;

 Informējam, ka iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes!

 

Aicinām pacientus būt saprotošiem un  atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību!