image
 

Klīniskais psihologs


PSIHOLOĢISKĀ DIAGNOSTIKA
(bērniem vecumā no 5 - 16 gadiem
)

Psihologs pēc vajadzības novērtēs bērna:

 • intelektuālo attīstību,
 • sociālo un emocionālo attīstību,
 • gatavību skolai,
 • mācīšanās grūtību cēloņus,
 • attiecību un uzvedības problēmu cēloņus

Balstoties uz izpētes rezultātiem, psihologs sniegs rekomendācijas:

 • bērna mācību sasniegumu uzlabošanai,
 • sociālās un emocionālās attīstības veicināšanai,
 • attiecību uzlabošanai,
 • pozitīvas uzvedības veicināšanai.

KONSULTĀCIJAS ZĪDAIŅU, BĒRNU VECĀKIEM

Tad, ja vecāks vēlas uzzināt:

 • kā uzlabot bērna labsajūtu;
 • kā veicināt bērna emocionālo attīstību;
 • kā atbalstīt bērnu pozitīvai uzvedībai.

Vai arī, ja bērns:

 • bieži mostas un raud;
 • mierināšana iedarbojas uz īsu brīdi;
 • kašķējas un neklausa.

Speciālists, izmantojot video, palīdzēs:

 • vecākiem uzzināt ko darīt;
 • vecākiem attīstīt prasmes, kas veicinās bērna attīstību un pozitīvu uzvedību.

 

Nodarbības ir iespējams apmeklēt individuāli vai grupā!

Kad mēs sajūtam, redzam un runājam, pasaule ap mums mainās!

Sīkāka informācija par psiholoģias pakalpojumu klīniskās psiholoģes Baiba Blomnieces-Jurānes mājas lapā.


  Pakalpojumu cenrādis

Šo pakalpojumu piedāvā:

Baiba Blomniece-Jurāne

Baiba Blomniece-Jurāne