image
 

Obligātā veselības pārbaude

KĀRTĪBA OBLIGĀTO VESELĪBAS PĀRBAUŽU VEIKŠANAI!

Lai ekonomētu Jūsu darbinieku laiku un kvalitatīvi veiktu obligātās veselības pārbaudes, obligātās veselības pārbaudes tiek veiktas tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tāda kārtība atvieglo un saīsina laiku, kas nepieciešams Jūsu darbiniekam veselības pārbaužu veikšanai.


Lai pieteiktos pakalpojumam  lūdzam sazināties ar mums zvanot  pa tālruni 630 84635 vai 28247248 vai online

Kārtība un pieņemšanas laiki

 

 Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Reģistrācija

8:00-9:00

-

8:00-9:00

-

8:00-9:00

 Analīzes

8:00-9:00

-

8:00-9:00

-

8:00-9:00

Ārsti- speciālisti

9:00-10:00

-

9:00-10:00

-

9:00-10:00

Arodārsts 10:00-13:00 - 10:00-13:00 - 10:00-13:00


  • Saskaņā ar LR likumdošanas aktiem, obligātā veselības pārbaude (OVP) tiek veikta strādājošiem, kuru darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (darbs veselības iestādēs, pārtikas aprites uzņēmumos u.tml.), vai kuru veselība pakļauta kaitīgu darba vides faktoru ietekmei.
  • Atkarībā no darba rakstura un iespējamiem kaitīgiem faktoriem, pārbaudi veic primārās aprūpes ārsts vai attiecīga ārstu komisija. Slēdzienu par darbinieka veselības stāvokli sniedz arodslimībās sertificēts ārsts - arodārsts.
  • Zemgales veselības centrā OVP var veikt individuāli vai uz attiecīgi noslēgta līguma pamata ar darba devēju.

MK noteikumus, likumus un citu būtisku informāciju par darba aizsardzību meklējiet Eiropas Darba Drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta Latvijā mājas lapā: www.osha.lv

Obligātās medicīniskās veselības pārbaudes ir iekļautas apdrošināšanas kompānju polišu apmaksātajos medicīniskajos pakalpojumos!

 


  Pakalpojumu cenrādis

Šo pakalpojumu piedāvā:

Natālija Krizska

Natālija Krizska

Anita Silmačonoka

Anita Silmačonoka