image
 

Dialīzes centrs SIA


SIA "Dialīzes centrs" piedāvā:

Hemodialīzi;
Nefrologa konsultācijas.

     Centrs ir iekārtots kā ambulators, nefroloģiska profila dienas stacionārs, kas sniedz plānveida nieru aizstājējterapiju hroniskiem nieru slimniekiem, izmantojot dažādas metodes (hemodialīze, hemodiafiltrācija).
Sertificēti ārsti-nefrologi iedzīvotājiem sniedz arī konsultācijas un ārstniecīsko palīdzību dažādu nieru slimību vai aizdomām par tām gadījumos. Ambulatoras pieņemšanas veic gan pieaugušo, gan bērnu nefrologi!
      Centrā maksimāli domāts par pacientu ērtībām, iekārtotas glītas garderobes un higiēnas telpas, plaša un skaista uzgaidāmā telpa. Procedūru dienās dialīzes pacientiem tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.

Pieraksta tālrunis: 63084628

Šo pakalpojumu piedāvā:

Dialīzes centrs SIA

Dialīzes centrs SIA