image
 

Arodveselības un arodslimību ārsts

Ko dara arodveselības un arodslimību ārsts?
1. Sniedz konsultatīvo, amulatoro un stacionāro palīdzību:
- arodslimniekiem;
- personām ar paaugstinātiem riska faktoriem arodslimību attīstībai;
- pacientiem, kuri pakļauti Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku ietekmei;
2. Nosaka slimību sasistību ar kaitīgiem darba apstākļiem.
3. Sniedz konsultācijas un rekomendācijas par dažādiem darba aizsardzības un strādājošo veselības aizsardzības jautājumiem.
4. Veic strādājošo OVP (obligātā veselības pārbaude), iespējamas arī izbraukuma pārbaudes darba vietā
(sākot ar 30 darbiniekiem).
5. Dod slēdzienu par pacienta veselības stāvokli pēc ārstu komisijas veiktās nepieciešamās OVP.

Zemgales veselības centrs piedāvā:

Obligātās medicīniskās veselības pārbaudes ir iekļautas apdrošināšanas kompānju polišu apmaksātajos medicīniskajos pakalpojumos! 


  Pakalpojumu cenrādis

Šo pakalpojumu piedāvā:

Natālija Krizska

Natālija Krizska

Anita Silmačonoka

Anita Silmačonoka