Vakcinācija pret gripu

Vakcināciju pret gripu var saņemt centra vakcinācijas kabinetā tikai pēc pieraksta.

Piedāvājam maksas un valsts apmaksātas gripas vakcīnas.

   Valsts apmaksāta vakcinācija pret sezonālo gripu riska grupām 2023.-2024. gada sezonā:

  • bērni vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem (ieskaitot);
  • bērni vecumā no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem (ieskaitot), kuri pieder pie šādām veselības riska grupām:

o    bērni ar hroniskām plaušu slimībām;
o    bērni ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;
o    bērni ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
o    bērni ar hroniskām nieru slimībām;
o    bērni ar imūndeficītu;
o    bērni, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju;
o    bērni, kuri ilgstoši saņem terapiju ar ac. acetylsalicylicum;

  • grūtnieces;
  • ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kuras, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar pacientiem;
  • ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar klientiem;
  • ilgstošas sociālās aprūpes centru klienti;
  • personas vecumā no 65 gadiem;
  • personas, kuras pieder pie šādām veselības riska grupām:

o    personas ar hroniskām plaušu slimībām;
o    personas ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;
o    personas ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
o    personas ar hroniskām nieru slimībām;
o    personas ar imūndeficītu;
o    personas, kuras saņem imūnsupresīvu terapiju;
o    personas ar psihiskām slimībām

Par atbilstību kādai no iepriekš minētajām grupām un vakcinācijas veikšanas iespējām aicinām interesēties sava ģimenes ārsta praksē.

Vakcinācijas kārtība pamatojoties uz Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumiem Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi"